B - Stamboom voorouders Abels

Wat onze voorouders betreft is mij het volgende gebleken aan de hand van de in mijn bezit zijnde stukken, te weten:

1 Het originele Uittreksel uit het Register tot Inschrijving der akten van Huwelijken en Echtscheidingen, gehouden te Koedoes (Midden-Java) en opgemaakt op 3 januari 1925.
2 Mijn stamboom, persoonlijk opgemaakt door het Hoofd van 's Lands archief, gevestigd Molenvliet West 111 te Batavia:
Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven, gedateerd Batavia, den 23e October 1942.
 
I

Leonard Adriaan van HEK

Gehuwd met

Njeij KONA

  Geb. 23 nov. 1785 -Geb.plaats niet te ontcijferen
Overleden 5 december 1825 te Batavia.
  Indonesische vrouw.
(gegevens Burgerlijke Stand Semarang)
 
Uit dit huwelijk is o.a. geboren: Johana Charlotta van HEK (II)
   
II

Johana Charlotta van HEK
Geboren 13 augustus 1840 te Semarang
Overleden 24 september 1907 te Semarang

Gehuwd met:
op 9 september 1857
te Soerabaja

Wolf Frederik Gregorius ABELS

Geboren in 1833 Semarang
Overleden op 21 juni 1891 te Semarang.

 
Uit dit huwelijk is o.a. geboren: Samuel Theodorus ABELS (III)
       
III

Samuel Theodorus ABELS
Geboren 13 juni 1869 te Semarang
Overleden 12 januari 1927 te Semarang

Gehuwd met:
op: 5 sept. 1892

Charlotte Elisabeth de VRIES
Geboren 15 mei 1873 te Soerabaja
Overleden 1946 te Semarang

     
Bijzonderheden: Uit de huwelijksakte blijkt dat deze Samuel Theodorus ABELS van beroep graveur en horlogemaker is geweest.
Uit een mededeling van Mabel - de dochter van Georgine - blijkt verder dat de roepnaam van Samuel Theodorus Abels was: "Opa La” en die van Charlotte Elisabeth de Vries: “Oma Bet”.  “Opa La” was grafsteenmaker en had een donkere huidskleur. Mabel zelf was er getuige van dat hij plotseling overleed terwijl hij een grafsteen aan het bewerken was.
   

Uit dit huwelijk zijn de volgende 9 kinderen ABELS geboren:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Theo
Constance (Stans)

Susanna Theodora
Georgine (Sien)
Ernst Quirinus Charles (Tjoh)

Karel Lodewijk
Nelly (alias tante Bill)
Madeleine (Len)
Alfred Eduard (Freddy)

1 juli 1893 te Semarang
27 september 1894 te Semarang
14 april 1897 te Semarang
10 oktober 1899 te Semarang
29 januari 1901 te Semarang
18 november 1903 te Semarang
2 januari 1905 te Semarang
6 mei 1911 te Semarang
12 september 1913 te Semarang
 
Gegevens over deze negen kinderen waaronder mijn vader (no. 5) staan op de vorige pagina  Stamboom Abels  
       
Paul Ferdinand Abels - april 2007  
     
Volgende (C) »  Omhoog   ^^  « Vorige (A)