<

 Nationalisatie

17  Westerling

Raymond Westerling, 'de eenling'

Raymond Westerling
Raymond Westerling
Eigenlijk was de tijd tussen eind 1948 en begin 1949 er een vol onvoorstelbare tegenstellingen. Een belangrijke rol daarin speelde kapitein Raymond Westerling, bijgenaamd "de Turk", omdat hij in Turkije was geboren. Hij was commandant van vele Indonesische militairen bij het Nederlandse Korps Speciale Troepen. Een man die zeer begaan was met het wel en wee van het Indonesische volk dat hij een goede toekomst toewenste. Eerst had hij met zijn Korps Speciale Troepen mede orde op zaken gesteld op Sumatra en daarna op Celebes, het tegenwoordige Sulawesi.
Zeer berucht was hij om zijn ‘standrecht’ op Celebes. Bij het uitkammen van de onrustige gebieden kwam hij groepen zwaar bewapende vrijheidsstrijders tegen; vrijheidsstrijders in de gunstige zin van het woord die opruiming hielden onder de Indonesische terroristen en extremisten die de eigen bevolking terroriseerden. Die konden hun weg vervolgen om hun werk, het beschermen van de eigen Indonesische medeburgers, te voltooien. Maar had kapitein Raymond Westerling te maken met extremisten en terroristen die hun eigen bevolking terroriseerden, dan paste hij het standrecht toe en werden ze zonder pardon geëxecuteerd. Vele van zijn Indonesische militairen zouden later, na de overdracht, overgaan naar het (eerst maar kort bestaande) TRIS, de Tentara Republik Indonesia Serikat, het leger van de Verenigde Staten van Indonesië en daarna Republik Indonesia.

Maar voordat het zover was, waren deze Indonesische militairen na hun 'Celebes-avontuur'-begin 1949 op Java neergestreken onder commando van kapitein Raymond Westerling. Dit leger ging verder onder de naam APRA, oftewel Angkatan Perang Ratu Adil, vrij vertaald: het Leger van Vrouwe Justitia, waar een zeer strenge discipline heerste en zware straffen volgden op eventuele misdragingen. Dit leger ondernam actie om de stad Bandung te 'bevrijden' van tegenwerkende en onrust veroorzakende Indonesische leiders van de zogenaamde "Indonesische regering in de overgangsfase naar de Republik Indonesia", om aldus in Bandung de overheidsgebouwen te bezetten waarin ze kantoor hielden.

Krantenartikel begrafenis R. Westerling Krantenartikel begrafenis R. Westerling
De operatie van deze zwaar bewapende groep geschiedde vrijwel ongemerkt voor de Bandungse bevolking, want het leven ging rustig door en men had vrijwel niets gemerkt van deze succesvolle militaire operatie. Nederlandse militairen en Indonesische autoriteiten die kapitein Raymond Westerling tijdens zijn militaire operatie tegenkwamen, vroegen of zijn Indonesische militairen nou van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indische Leger, waren of van de TRI, de Tentara Republik Indonesia. Waarop kapitein Westerling doodleuk zei dat ze van de APRA waren, de Angkatan Perang Ratu Adil, hetgeen velen verwonderde want voor menigeen was die naam onbekend.Vele jaren later heeft Raymond Westerling een boek geschreven waarin hij zijn levensverhaal als militair met al deze belevenissen uit de doeken deed. Tijdens zijn leven was deze 'militaire ijzervreter' ook een man van tegenstellingen, want na zijn diensttijd had hij als hobby: tenorzanger te zijn in de klassieke muziek.

Een woning temidden van de sawah's
Een woning temidden van de sawah's

Volgende (18) »  Omhoog   ^^  « Vorige (16)